Publicaties

Een selectie uit publicaties en boeken die ik heb geschreven of waaraan ik heb meegewerkt.

Engelstalige publicaties

Introducing RT-ISMF as a Therapeutic Intervention Method
Journal of Nonlocality, Vol. II, Nr. 1, June 2013.

Human Mind Explored by Musical Indeterminate Stimuli
10th Annual European Conference of the Society for Scientific Exploration, Leiden, 2014. (Paper abstract)Manifestations of Mind in Matter. Talks about Art, Science, and Spirit.
ICRL Press, Princeton, VS. ISBN 1936033070The Secret of the Shadow: Light and Shadow in Architecture
Das Geheimnis Des Schattens: Licht und Schatten in der Architektur

Wasmuth; 1st German Ed edition (July 15, 2002)
978-3803006226
(English and German Edition)Nederlandstalige publicaties

Uitgangspunten voor het maken van random muziek composities (TvPBO, Vol. 86, Nr. 3-4 [422-423], 2019).

Informationele techniek in therapeutische context

Ervaringen van bezield bewustzijn

Innerlijke openbaring door RT-ISMF muziek.

Boeken

De nieuwe vertolking van het boek Prediker geeft een toegankelijke en diepzinnige kijk op misschien wel het meest gelezen wijsheidsboek uit de Bijbel. Nuchtere wijsheid van zo'n 2000 jaar geleden is nog steeds actueel.

Manifestaties van Bewustzijn is het verslag van een artistiek-wetenschappelijke zoektocht naar de beleving van spiritualiteit in onze seculiere technologische samenleving. Een volledig herziene Nederlandstalige uitgave van Manifestations of Mind in Matter (ICRL Press, Princeton, USA).

De Nederlandse vertaling van "The Cosmic Laws" is een veel gelezen standaardwerkje op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling. Voorzien van een heldere inleiding en vol inspirerende inzichten over universele wetmatigheden die in ons leven werkzaam zijn.

Voor het boek Leven en Rood schreef ik een begeleidende tekst. In deze uitgave wordt een overzicht gegeven van een indrukwekkende reeks schilderijen uit 2016 van beeldend kunstenaar en grafisch vormgever Klaas Jacob Kort. Meer informatie bij Uitgeverij Het Hogeland.

Muziek uit de serie Mind over Matter