Prediker in een adem

Een hedendaagse kijk op het meest gelezen wijsheidsboek

Deze nieuwe vertolking van het boek Prediker geeft een toegankelijke en diepzinnige kijk op misschien wel het meest gelezen wijsheidsboek. De nuchtere wijsheid van de koning en geestelijke leraar Qohelet ("Prediker") is ruim 2000 jaar later nog steeds actueel.

Iedere bladzijde geeft een korte tekst (een 'vers'), waardoor de grote verscheidenheid aan onderwerpen goed tot hun recht komen. Alle levensfasen komen in dit boek aan de orde. Prediker in een adem is makkelijk en losjes geschreven. Het is wars van dogmatiek en geeft volop ruimte aan de rijke diversiteit aan spirituele en confessionele belevingswerelden van de 21ste eeuw. Mede hierdoor is Prediker in een adem bij diverse gelegenheden passend als geschenk of om uit voor te lezen. Het is ook prima geschikt om regelmatig open te slaan ter inspiratie of als meditatief moment.


Deze titel is verkrijgbaar in de Nederlandse en Belgische boekhandel.

Koop deze titel bij bol.com


Prediker in een adem
Een hedendaagse kijk op het oudtestamentische wijsheidsboek
Iebele Abel
Nederlandstalig
252 pagina's
ISBN 9789080894006
Eerste druk juni 2017


DIRECT BESTELLENRecencies Prediker in een adem

Evert Pieter van de Veen
Senior predikant en gemeentebegeleider PKN, Emmeloord

De eerste tekstversie van dit boek was bestemd voor een voordracht, de tweede versie is ontstaan uit gesprekken met monniken op Patmos. Het is geen vertaling of parafrase, wel zijn het - meestal per vers - gedachten die de tekst vertolken.

Een mooie tekst vind ik bij hst 2: 16: 'Niemand zal nog aan mij denken in de verre toekomst. Het maakt dus niet uit of mensen mij op dit moment wel of niet beschouwen als een succesvol persoon. Heeft de toekomst soms enig idee wie ik ben? We zullen beiden sterven: de mens die ik ben en de mens die ik niet wil zijn'.

Prachtig is deze zin bij hst 3: 11: 'Het leven duurt soms langer dan ons hart kan verdragen!'

Hst 9: 9: 'Ik geniet van mijn leven, samen met mijn geliefde. Het leven is te kort om de dagen zonder liefde voorbij te laten gaan'.

Een waardevolle tekst staat bij hst 10: 2: 'Wijsheid is kennis van het hart'.

Rijk aan inhoud zijn de slotwoorden bij hst 12:9 - 14: 'Ten slotte wil ik nog zeggen dat God veel groter is dan een mens kan bevatten. God is onvoorstelbaar veel groter dan ik ben. Daarom richt ik mijn gebeden tot Hem'.

Een mooi boek om naast de bijbel te leggen.

Fam. Kronemijer
Winschoten

Meer dan vijftig jaar lezen wij ’s avonds na de maaltijd uit de bijbel. Sinds een half jaar lezen we iedere dag een tekst uit drie vertalingen van Prediker. De oude vertaling is soms wat duister. De Nieuwe Bijbelvertaling geeft soms duidelijker weer wat bedoeld wordt. Prediker in een adem is persoonlijk, en daardoor veel meer aansprekend. Vaak weet Prediker in een adem naar onze mening de essentie beter weer te geven dan de oude en de Nieuwe Bijbelvertaling Een enkele keer barsten we in lachen uit. We beginnen nu aan het laatste hoofdstuk maar met een woord van waardering willen niet wachten totdat we begin volgend jaar het laatste vers hebben gelezen. Iebele Abel, bedankt.

Barrie
Recensie op bol.com

Dit boek zet je aan het denken!

Recensent
Recensie op bol.com

Denken over leven, dood en werken. Wie doet het niet? Iebele Abel schreef met dit boek een indrukwekkende verzameling korte teksten waar veel mensen zich in zullen herkennen. In de lange traditie van de wijsheidsliteratuur schakelt hij moeiteloos tussen bittere levenslessen en alledaagse beslommeringen en intimiteiten. Met dit boek is een rigoureus en toegankelijk stuk literatuur afgeleverd waarmee religieuze gevoelens opnieuw - en op een volkomen nieuwe manier - op de kaart worden gezet.