Mindfeedback Music


The music that reflects your mind as a mirror
In de periode 2008 tot en met 2014 ontwikkelde ik Real-time Indeterminate Music Feedback (RT-ISMF). In 2015 werd deze muziek (gratis) op de markt gebracht als MindFeedback Music. Zie voor meer informatie mindfeedback.org

MF muziek in tijdschriften

Wetenschappelijke artikelen over MF muziek

Luister naar Mindfeedback muziek

Manifestaties van Bewustzijn is het verslag van een artistiek-wetenschappelijke zoektocht naar de beleving van spiritualiteit in onze seculiere technologische samenleving. Een volledig herziene Nederlandstalige uitgave van Manifestations of Mind in Matter (ICRL Press, Princeton, USA).

Een selectie uit publicaties en boeken die ik heb geschreven of waaraan ik heb meegewerkt.

Iebele is one of the first artists to work with quantum random event generators to directly manifest consciousness into images and music.

Samenvatting van de eerste publieke presentatie van RT-ISMF ("mindfeedback Music")