Werken uit de serie Mind over Matter

In de periode 2008-2016 ontwikkelde ik in samenwerking met Dick Bierman (UvA) een methode om veranderingen in aandacht en bewustzijn op afstand om te zetten in beeld en muziek. Deze methode was geïnspireerd op wetenschappelijk onderzoek naar psychokinese en het zogenaamde 'kwantumveld'. De eerste kunstwerken werden in Den Haag tentoongesteld in 2008 en 2009; de laatste keer in de grote zaal van Pulchri in Den Haag (Mesdagzaal). Een monografie over mijn werk en gesprekken met bewustzijnsonderzoekers werd in 2013 gepubliceerd door International Consciousness Research Laboratories (ICRL Press) in Princeton.

Het project Mind over Matter groeide snel, en omvatte uiteindelijk beelden, muziek, onderzoek, therapeutische toepassingen en publicaties. Op deze pagina geef ik een beknopt overzicht, met links naar meer uitgebreide informatie.

Manifestaties van Bewustzijn is het verslag van een artistiek-wetenschappelijke zoektocht naar de beleving van spiritualiteit in onze seculiere technologische samenleving. Een volledig herziene Nederlandstalige uitgave van Manifestations of Mind in Matter (ICRL Press, Princeton, USA).

The music that reflects your mind as a mirror

Muziek uit de serie Mind over Matter

Samenvatting van de eerste publieke presentatie van RT-ISMF ("mindfeedback Music")

Iebele is one of the first artists to work with quantum random event generators to directly manifest consciousness into images and music.