Manifestaties van Bewustzijn

Gesprekken over kunst, wetenschap en spiritualiteit

De Nederlandse kunstenaar Iebele Abel brengt de complexe wereld van het menselijk bewustzijn tot uitdrukking in kunstwerken en installaties. Hiervoor gebruikt hij technieken uit de kwantumfysica en experimenteel psychologisch onderzoek. In Manifestaties van Bewustzijn gaan toonaangevende bewustzijnsonderzoekers met Iebele Abel in gesprek over de manier waarop zijn kunst is ontstaan. Stap voor stap wordt de lezer ingeleid in misschien wel een van de meest vooruitstrevende visies op kunst, wetenschap en spiritualiteit van deze tijd.

Manifestaties van Bewustzijn is een openhartig en grondig verslag van een artistiek-wetenschappelijk onderzoek dat ver buiten de gebaande paden treedt. Geavanceerde technieken worden ingezet om eeuwenoude filosofische vraagstukken over God, wereld en mens opnieuw aan de orde te stellen. Het resultaat is een avontuurlijke zoektocht waarin de beleving van spiritualiteit in onze technologische samenleving centraal staat. Manifestaties van Bewustzijn geeft aan de hand van even wonderlijke als diepzinnige observaties een treffend, maar ook kritisch beeld van het begin van de 21ste eeuw: een tijdsgewricht waarin het materialistische wereldbeeld plaats lijkt te maken voor het idee dat creatief bewustzijn de drijvende kracht van ons universum is.

In deze full-color uitgave zijn alle relevante kunstwerken opgenomen. De tekst in de tweede druk is gedeeltelijk herzien op basis van de Amerikaanse uitgave Manifestations of Mind in Matter door ICRL Press/International Consciousness Research Laboratories, Princeton (USA).

Iebele Abel in gesprek met prof. dr. Dick Bierman, fysicus en bewustzijnsonderzoeker in Amsterdam en emeritus hoogleraar Bijzondere Ervaringen (Universiteit Utrecht); dr. Brenda Dunne, ontwikkelingspsycholoog en directeur van International Consciousness Research Laboratories, Princeton; prof. dr. Hans Gerding, hoogleraar filosofie (Leidse Universiteit); prof. dr. Robert Jahn, kwantumfysicus bij NASA en oprichter van Princeton Engineering Anomalies Research Laboratories (Princeton University); dr. Roger Nelson, cognitief psycholoog en initiatiefnemer van het Global Consciousness Project (Princeton University); Peter van Kan, meditatieleraar; Tijn Touber, muzikant en bestseller auteur; dr. Roeland van Wijk, moleculair celbioloog, biofysicus aan het Institute of Biophysics, Duitsland.

Manifestaties van bewustzijn
Gesprekken over kunst, wetenschap en spiritualiteit
Oorspronkelijke titel: Manifestations of Mind in Matter. ICRL Press, Princeton 2013
Iebele Abel
Nederlandstalig
164 pagina's
Full-color paperback (genaaid gebrocheerd)
ISBN 9789080894099
NUR 646 Beeldende kunst
Tweede druk juni 2018

Verkrijgbaar in de (online) boekwinkel. Zoek op Google naar online winkels.

Image

Recensies

Ingrid Rollema

Directeur Vrije Akademie/Gemak Den Haag

Iebele Abel probeert de kracht van een onzichtbare werkelijkheid, de kracht van de geest zelf, in te zetten om beelden te maken. Voor Iebele is de onstoffelijke dimensie van zijn bewustzijn het materiaal waarmee hij werkt, en dat brengt hij terug in de concrete dimensie van zijn kunst. Dit is een omkering van alles wat we tot nu toe hebben gedaan en gezien. Iebele brengt het geestelijke terug naar het concrete door middel van een techniek die niet eerder is gebruikt. Hij laat zien dat de terminologieën waar we ons tot nu toe van bedienden in de kunst – om de dingen aan te tonen en te begrijpen – niet langer meer voldoen. En als onze terminologie ons in de steek laat, meestal heb je dan echt iets ontdekt. Meestal ben je dan met iets belangrijks bezig.