Beeldende kunst

Image

Op deze pagina komt binnenkort een overzicht van mijn kunstwerken en installaties van de periode 1986 tot heden.

Iebele is one of the first artists to work with quantum random event generators to directly manifest consciousness into images and music.

Blue Screen Entertainment is een videoinstallatie die uitdrukking geeft aan de manier waarop de techniek het menselijke contact in de weg kan staan. Blue Screen Entertainment geeft een ongemakkelijke visie op de huidige beeldcultuur. Vrije Akademie Den Haag, Digital Exposure 3, juni 2002.

In de periode 2008-2016 ontwikkelde ik in samenwerking met Dick Bierman (UvA) een methode om veranderingen in aandacht en bewustzijn op afstand om te zetten in beeld en muziek. Deze methode was geïnspireerd op wetenschappelijk onderzoek naar psychokinese en het zogenaamde 'kwantumveld'. De eerste kunstwerken werden in Den Haag tentoongesteld in 2008 en 2009; de laatste keer in de grote zaal van Pulchri in Den Haag (Mesdagzaal). Een monografie over mijn werk en gesprekken met bewustzijnsonderzoekers werd in 2013 gepubliceerd door International Consciousness Research Laboratories (ICRL Press) in Princeton.

Het project Mind over Matter groeide snel, en omvatte uiteindelijk beelden, muziek, onderzoek, therapeutische toepassingen en publicaties. Op deze pagina geef ik een beknopt overzicht, met links naar meer uitgebreide informatie.